Verkiezingsfolders

Wij hebben per dorpskern een folder gemaakt met voor die dorpskern actuele onderwerpen en wat wij daar van vinden.

Daarnaast hebben wij ook voor onze Poolse inwoners een speciale folder gemaakt.