5 maart 2015

Manifestatie Eerlijk Werk

Lodewijk Asscher in Rotterdam

Beste partijgenoten,

Goed en eerlijk werk, daar maakt de PvdA zich sterk voor! Lodewijk Asscher pakt uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt krachtig en succesvol aan. Ook de PvdA in de provincie, de waterschappen en gemeenten willen de strijd aangaan voor een betere positie voor werknemers.

De PvdA Zuid-Holland organiseert samen met de PvdA Rotterdam op zaterdagochtend 14 maart de

Manifestatie Eerlijk Werk. U bent hier voor van harte uitgenodigd.

Tijdens de manifestatie wordt aan Lodewijk Asscher de Verklaring Eerlijk Werk overhandigd. Deze verklaring is ondertekend door de lijsttrekker van de PvdA Zuid-Holland, de lijsttrekkers van de waterschappen en een groot aantal PvdA fractievoorzitters. Onder leiding van Tweede Kamerlid Duco Hoogland wordt gediscussieerd over Eerlijk Werk met onder andere Desiree Curfs (Patijnenburg), Jane S. Kuldipsingh (voorheen ambassadeur jeugdwerkloosheid) en onze lijsttrekker voor de Eerste Kamer Marleen Barth.

Locatie: LCC ’t Klooster, Afrikaanderplein 7, Rotterdam

09.00 – 09.30 uur:   Inloop met thee en koffie

09.30 – 10.30 uur:   Discussie onder leiding van Duco Hoogland over Eerlijk Werk

Panel met Marleen Barth, Ron Hillebrand, Leo Bruijn, Martijn Balster, Desiree Curfs en Jane Kuldipsingh

10.30 – 11.00 uur:   Aanbieden Verklaring Eerlijk Werk

11.00 – 12.00 uur:   Grote rozenactie Afrikaanderplein

Aanmelden graag via campagnepvdazh@gmail.com

Wij hopen u te mogen ontvangen.

Ron Hillebrand, lijsttrekker PvdA Zuid-Holland

Leo Bruijn, fractievoorzitter PvdA Rotterdam