18 september, van 20:00 tot 22:00 | Cafe Van der Geest, Noordwijkerhout

Algemene ledenvergadering

Agenda

  • Opening
  • Vaststellen kandidatenlijst
  • Vaststellen verkiezingsprogramma
  • Campagne
  • Borrel
  • Sluiting