Zoals afgesproken met alle politieke partijen voor de gemeenteraads- verkiezing zullen alle politieke partijen laten zien hoe de campagne financieel is verlopen. De PvdA heeft in totaal € 9.300 uitgegeven. De inkomsten die hiervoor nodig waren komen voor het grootste deel uit verplichte afdrachten van wethouder, raads- en commissieleden in de raadsperiode 2014-2018. Verder uit een kleine reserve van onze lokale afdeling. De PvdA heeft geen giften van derden ontvangen om de campagne te financieren.